Düzenleme Tarihi : 25.07.2018

Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği

Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliğine ulşamak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-A'sına ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-B'sine ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-C'sine ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-Ç'sine ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-D'sine ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-E'sine ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-F'sine ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-G'sine ulaşmak için tıklayınız

Yönetmeliğin EK-Ğ'sine ulaşmak için tıklayınız


Yukarı

+