Düzenleme Tarihi : 15.02.2018

Yedek Subay Erken Sevk İşlemleri


1. Yükümlülerin erken sevk istedikleri celp dönemlerine göre askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edecekleri tarihler TABLO-1’dedir.

2. Askere sevkleri her hangi bir nedenle ertelenmiş olanların erken sevk başvurusu yapabilmeleri için öncelikle ertelemesini yapan makamdan bu ertelemelerini iptal ettirmeleri ve müteakiben TABLO-1’deki tarihlere kadar askerlik şubesi başkanlıklarına erken sevk başvurusunda bulunmaları gerekir.

3. Ertelemesi iptal edilerek erken sevki uygun görülenlerden celbe katılmayanların erteleme şartları devam ediyorsa tekrar ilgili makama müracaat ederek ertelemelerini yeniden yaptırmaları gerekir. Grup numarasına göre sevkine kadar tekrar ertelemesini yaptırmayan ve grubuna göre sevke tabi olduğu celbin sevk öncesi hazırlık işlemleri dönemine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır.

4. Erken sevk dilekçesi verildiğinde; lisans/yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle yapılan sevk tehiri veya yurt dışı işçi/işveren sevk tehiri gibi kişinin kendi isteği üzerine yapılan ertelemelerin kişiler tarafından iptal ettirilmesinden sonra erken sevk dilekçesi işleme alınır. Herhangi bir kurum/makam tarafından teklif edilen veya anne, baba gibi başka bir kişinin teklifi üzerine gerçekleşen (kardeş ertelemesi) sevk tehiri yapılmış ise erken sevk dilekçesinin işleme konulması için önce bu makam veya kişiler tarafından mevcut sevk tehiri iptalinin yapılması gerekir.

5. Sevk tehirli yükümlülerin, erken sevk isteklerinin gerçekleşebilmesi için bu sevk tehirlerini en geç TABLO-2’deki belirtilen kaynak oluşturma tarihlerine kadar iptal ettirmeleri gerekir.

 

TABLO 1

ERKEN SEVK MÜRACAAT TARİHLERİ

CELP DÖNEMİ

TARİH

BAŞVURU MAKAMI

ŞUBAT

01 EYLÜL-30 KASIM

AS. Ş.BŞK.LIĞI

MAYIS

01 ARALIK-29 ŞUBAT 

AS. Ş.BŞK.LIĞI

AĞUSTOS

01 MART-31 MAYIS

AS. Ş.BŞK.LIĞI

KASIM

01 HAZİRAN-31 AĞUSTOS

AS. Ş.BŞK.LIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 2

KAYNAK OLUŞTURMA TARİHLERİ

CELP DÖNEMİ

TARİH

ŞUBAT

15-30 KASIM

MAYIS

15-29 ŞUBAT

AĞUSTOS

15-31 MAYIS

KASIM

15-31 AĞUSTOS

 

 

 

 


Okunma Sayısı : 8447
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı