Düzenleme Tarihi : 19.03.2018

Statü Değişiklik İşlemleri


1. 12 aylık erbaş/er statüsünde muvazzaf askerlik görevini yapmakta iken, yedek subay aday adayı olma hakkını veren en az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumunu bitirenler, yedek subay statüsüne geçmek istediklerine dair dilekçe, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin iki sureti ve taahhütname ile birlikte birlik komutanlığına müracaat ederler.

2. Birlik komutanlıklarınca hizmet durum çizelgesi tanzim edilerek derhal geçici terhisleri yapılır. Birlik komutanlıkları tarafından hizmet durum çizelgesi ile geçici terhisleri yapılmış yükümlülerin hizmet durum çizelgesi, yedek subay statüsüne geçmek istediklerine dair dilekçe, birliği tarafından onaylanmış diplomalarından veya mezuniyet belgelerinden iki suret ve taahhütnameden iki sureti ile birlikte doğrudan Askeralma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

3. Askeralma Genel Müdürlüğünce belgelerin incelenmesini müteakip statü değişikliği yapılarak statüsü yedek subay aday adayına çevrilir. Yükümlünün evrakı kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına gönderilir.

4. Bu yükümlüler evraklarını tamamlamalarını müteakip ilk yedek subay celp döneminde sevke tabi tutulur. Sevke tabi olduğu celbin sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederler. Seçim ve sınıflandırılması sonucunda;

a. Kısa dönem er statüsüne ayrılmaları halinde;

                    (1) Daha önce yapmış oldukları geçici terhis belgesindeki sayılan hizmet süreleri toplamı, kısa dönem er hizmet süresi kadar veya daha fazla olanlar kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarınca terhis edilir.

                    (2) Daha önce yapmış oldukları geçici terhis belgesindeki sayılan hizmet süreleri toplamı, kısa dönem hizmet süresinden az olanlar, kalan askerlik hizmetlerini tertip edildikleri birliklerinde kısa dönem er hizmet süresine tamamlattırıldıktan sonra birlik komutanlığınca terhis edilirler. Birliklerine katılmayanlar, ele geçtiklerinde veya müracaatlarında derhal tertip edildikleri birliğe sevk edilirler ve bakaya suçundan işlem yapılır.

b. Yedek subay adayı statüsüne ayrılmaları halinde; daha önce erbaş/er olarak yapmış oldukları askerlik hizmet süreleri ne olursa olsun, kanunda belirtilen yedek subay hizmet süresi kadar askerlik hizmetine tabi tutulur.

 

Okunma Sayısı : 5686
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı