Düzenleme Tarihi : 08.03.2018

Sevk Tehiri İşlemleri


1. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 36’NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

          a. 111-36’ncı madde kapsamında; lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl, yüksek lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl, yurt dışı lisans/yüksek lisans mezunlarının ise mezuniyet tarihinden itibaren denklik işlemlerinin tamamlanabilmesi için ayrıca 1 yıl sevk tehiri hakkı bulunmaktadır.

          b. Kanunun amacı; lisans ve yüksek lisans mezunlarının bir üst seviyede öğrenim yapabilmeleri, yurt dışı yüksek öğrenim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi alabilmeleri için zaman tanımaktır.

          c. 5713 sayılı Kanun gereğince sevk tehiri hakkını kullanmak isteyenler, bu isteklerine ilişkin dilekçe ile bizzat en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat eder. Daha sonra bu sevk tehiri hakkını kullanmaktan vazgeçenler, yine aynı şekilde askerlik şubesi başkanlığına müracaat eder. Sevk tehiri iptal edilenler, grup numaralarına göre normal sevke tabi oldukları celp döneminde askere sevk olur.

          ç. Yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunlarına, denklik işlemleri için denklik başvuru tarihinden itibaren 1 yıl sevk tehiri hakkı verilir. Bunlardan;

                    (1) Lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri halinde, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 2 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl sınırını geçemez.

                    (2) Yüksek lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri halinde ise, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 1 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl sınırını geçemez.

          d. Mezuniyet tarihlerinden itibaren lisans mezunlarına verilen 2 yıllık ve yüksek lisans mezunlarına verilen 1 yıllık sevk tehiri sürelerinin bitim tarihi, yükümlülerin 35 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihini geçemez. Diploma denklik işlemleri için verilen 1 yıllık sevk tehirinde yaş sınırı aranmaz  ancak, 36’ncı madde kapsamında sevk tehiri kullandırılmaz.

          e. 5 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim kurumlarından yüksek lisans (birleştirilmiş yüksek lisans) diploması alanlara da 2 yıllık sevk tehiri verilir. Ancak, bir yükseköğrenim kurumundan mezun olduktan sonra aynı veya daha aşağı seviyede bir öğretim kurumundan mezun olanların sevkleri tehir edilmez.

2. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 35/E MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

1111/35/E maddesi kapsamındaki sevk tehiri işlemleri, MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği esaslarına göre yapılmaktadır. (Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız)

3. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NÜN 47’İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

 

 1. Kanuni mazeretler:

 

 1. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü ya da herhangi bir resmi sağlık kurumu raporu ile belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
 2. Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun resmi sağlık kurumu heyet raporu ile belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösterin hastalığı,
 3. Sevkten önceki veya sonraki 15 (onbeş) gün içinde ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ölümü,
 4. Sevkten önceki veya sonraki 15 (onbeş) gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
 5. Sevkten önceki veya sonraki 2 (iki) ay içinde çocuğunun doğması nedeniyle askerlik şubesine gelemeyecek olanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar.
 1. Belgeler:

 

 1. Tutukluluk veya hükümlülük için, Savcılık/Mahkeme/Ceza İnfaz Müdürlüğü yazısı.
 2. İstirahat gerektiren hastalığı için resmi sağlık kurumu sağlık raporu.
 3. Hayati tehlike durumu için resmi sağlık kurumu heyet raporu.
 4. Ölüm için, ölüm belgesi.
 5. Evlilik için, evlilik cüzdanı.
 6. Doğum için, doğum belgesi ile doğum yapacaklar için doktor raporu kabul edilecektir.

Okunma Sayısı : 14998
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı