Düzenleme Tarihi : 04.04.2018

Şehit/Gazi Künye ve Kütük Kayıtları ile İlgili Hususlar


 İlk Defa İstiklal Madalyası Alacaklar için Uygulanacak Esaslar;

 

(1) Kurtuluş Savaşına katıldığı TSK arşiv kayıtlarından tespit edilenlere İstiklal Madalyası verilmesi ile mirasçısına intikal işlemi MSB ASAL Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

(2) Kurtuluş Savaşında hizmeti olduğu halde, İstiklal Madalyası almadan vefat edenlerin sıralı mirasçılarına ilk defa istiklâl madalyası verilmesi için ikamet edilen veya yerli kayıtlı bulunulan As.Ş.Bşk.lığına müracaat edilir.

(3)  As.Ş.Bşk.lığı tarafından dilekçe sahibinden ilk olarak madalya istenilen şahsa ait vukuatlı nüfus kayıt örneği alınır.

(4)  Vukuatlı nüfus kaydı örneğine ilave olarak varsa kaydı istenilen şahsın aile lakabı ile eski köy veya mahalle bilgileri de dilekçeye eklenir.

(5)  Bu bilgi ve belgelere istinaden künye kaydı ve inha (görev) belgesinin tanzimi için as.ş.bşk.lığı tarafından doğrudan msb arşiv müdürlüğü ile yazışma yapılır.

(6)  Arşiv Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünden alınacak künye kayıtları ile inha (görev) belgesi mevzuata göre incelenir. Arşiv kayıtlarından şahsın 15 Mayıs 1335 (1919) ile 09 Eylül 1338 (1922) tarihleri arasında İstiklal Savaşına katıldığı tespit edilir ve sakıncalı durumu bulunmaz ise inha belgesi/arşiv kayıtları yanında gaziye ait eş ve çocuklarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı, gazi veya eşinden birisine ait veraset ilamı aslı ile madalya isteyen hak sahibine ait sabıka kayıt belgesi MSB ASAL Gn.Md.lüğüne gönderilir.

(7)  İstiklal Madalyası ve intikali ile ilgili müracaatlarda, askerlik şubesi başkanlıklarınca Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi madalya ile başvuru kayıtları incelenmeden MSB Arşiv Hizmetleri Şubesi Md.lüğünden künye kaydı ve inha (görev) belgesi istenmez.

 

Maaş işlemi, askerlik borçlanması vb. Nedenlerle ihtiyaç duyulan künye/kütük kaydının temini ve teslimi için;

 

(1)  Askerlik şubesi başkanlığı tarafından dilekçe sahibinden ilk olarak kaydı istenilen şahıs ile akrabalık bağlarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği alınır. (Dilekçeye varsa kaydı istenilen şahsın subay ise askeri sicil numarası ile aile lakabı, eski köy/mahalle bilgileri eklenir.)

(2)  Bu bilgilere istinaden askerlik şubesi başkanlığı tarafından doğrudan MSB Arşiv Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü ile yazışma yapılır. MSB Arşiv Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünden alınan askerlik kayıtları, askerlik şubesi başkanlığı tarafından dilekçe sahibine imza karşılığı teslim edilir.

 

Okunma Sayısı : 1855
Yukarı

+