Düzenleme Tarihi : 05.09.2019

Seferberlik Yayınları


       SEFERBEROLMA HAZIRLIKLARIYLA İLGİLİ KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE DİREKTİFLER

                      İLGİLİ WEB BAĞLANTILARI                                          

 Mevzuat 

 

YASALAR

T.C. Anayasası

2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu.

3634 Sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu.

7179 Sayılı Askeralma Kanunu.

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu.

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu.

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu.

2935 Sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu.

4654 Sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu.

697 Sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütülebileceğine Dair Kanun.

4083 Sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun.

6183 Sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun

4857 Sayılı İş Kanunu.

182 Sayılı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu.

926 Sayılı TSK Personel Kanunu.

211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu.

6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.


TÜZÜKLER

90/500 Karar Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü.

6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü.

2/13675 Karar Sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi.

YÖNETMELİKLER

2010/912 Karar Sayılı Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği.

91/2513 Karar Sayılı TSK Personel Seferberliği Yönetmeliği.

10901 Karar Sayılı İç Hizmet Yönetmeliği.

23053 Karar Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği.


Okunma Sayısı : 51
Yukarı

+