Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Seferberlik Yayınları


       SEFERBEROLMA HAZIRLIKLARIYLA İLGİLİ KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE DİREKTİFLER

                      İLGİLİ WEB BAĞLANTILARI                                          

 Mevzuat 

 

YASALAR

T.C. Anayasası.

2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu.

3634 Sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu.

1076 Sayılı Yd.Sb. ve Askeri Memurlar Kanunu.

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu.

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu.

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.

3780 Sayılı Milli Korunma Kanunu.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu.

7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanunu.

2945 Sayılı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu.

1324 Sayılı Gnkur. Bşk.’nın Görev ve Yetkilerine Dair Kanun.

1325 Sayılı MSB.lığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun.

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu.

2935 Sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu.

4654 Sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu.

697 Sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütülebileceğine Dair Kanun.

4083 Sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun.

2954 Sayılı TRT Kanunu.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu.

2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu.

6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun

4857 Sayılı İş Kanunu.

182 Sayılı Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

4083 Sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin harp Sanayi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu.

926 Sayılı TSK Personel Kanunu.

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu.


TÜZÜKLER

90/500 Karar Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü.

6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü.

2/13675 Karar Sayılı MMM Nizamnamesi.

YÖNETMELİKLER

91/2512 Karar Sayılı Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği.

91/2513 Karar Sayılı TSK Personel Seferberliği Yönetmeliği.

3/3169 Karar Sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliği.

TSK İç Hizmet Yönetmeliği.

86/11092 Sayılı TSK sağlık yeteneği Yönetmeliği.

2004/7189 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin esas ve Usuller hakkında Yönetmelik.

96-9012 Karar Sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik.

Karayolları Trafik Yönetmeliği.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği.


Okunma Sayısı : 1958
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı