Düzenleme Tarihi : 04.09.2019

Seferberlik Tarihçesi


      Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı ve ASAL sistemindeki değişim ve gelişmelere paralel olarak 1839, 1879 ve 1928 yıllarında çok büyük değişimler geçiren seferberlik sistemi, 1983 yılında kabul edilen 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu ile yeni bir değişime daha uğramış, 1990 yılında yayımlanan  Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü ile de bugünkü şeklini almıştır.     

    Yürürlükte olan mevzuata göre seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.     

    Seferber olma faaliyetleri konusunda TSK ile ilgili faaliyetlerde MSB, TSK’nin görev alanı dışında kalan faaliyetlerde MGK Gn.Sek.liği, bu faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesinde cumhurbaşkanlığı koordinatör makam olarak görevlendirilmiştir.     

     Kaynağı tespit etmek, kaynağın ihtiyaca tahsisini ve sefer görevlendirmelerini yapmak, sefer görev emrinin tebliğ işlemlerini takip ve koordine etmek Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğundadır. Bu amaçla, Seferberlik Dairesi Başkanlığı, 08 Temmuz 1991 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde Müsteşar Yardımcılığına bağlı Müstakil Daire olarak teşkil edilmiştir. 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Askeralma Genel Müdürlüğü bünyesinde görevine devam etmektedir.


Okunma Sayısı : 35
Yukarı

+