Düzenleme Tarihi : 20.02.2018

Seferberlik Tarihçesi


      Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı ve ASAL sistemindeki değişim ve gelişmelere paralel olarak 1839, 1879 ve 1928 yıllarında çok büyük değişimler geçiren seferberlik sistemi, 1983 yılında kabul edilen 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu ile yeni bir değişime daha uğramış, 1990 yılında yayımlanan  Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü ile de bugünkü şeklini almıştır.     

    Yürürlükte olan mevzuata göre seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.     

    Seferber olma faaliyetleri konusunda TSK ile ilgili faaliyetlerde MSB, TSK’nin görev alanı dışında kalan faaliyetlerde MGK Gn.Sek.liği, bu faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesinde başbakanlık koordinatör makam olarak görevlendirilmiştir.     

     Kaynağı tespit etmek, kaynağın ihtiyaca tahsisini ve sefer görevlendirmelerini yapmak, sefer görev emrinin tebliğ işlemlerini takip ve koordine etmek Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğundadır. Bu amaçla, 8 Temmuz 1991 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığı teşkil edilmiştir.


Okunma Sayısı : 3128
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı