Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Sefer Görev Emrinin Verilmesi ve Kaldırılması


1. Sefer Görev Emrinin Verilmesi

    Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içindeki yedek personele TSK’nin ihtiyacını karşılamak üzere Sefer Görev Emri verilmektedir.

2. Sefer Görev Emrinin Kaldırılması

     a. Yerine başka bir yükümlünün sefer tertibine alınmasıyla sefer tertibinden çıkarılanların,

    b. Ölenlerin,

    c. Ertelenenlerin,

    ç. Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin,

    d. Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş halinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanların,

    e. Seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanların,

    f. Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin (Barış döneminde),

    g. Yasal yaş sınırına çıkarılanların Sefer Görev Emirleri kaldırılmaktadır.


Okunma Sayısı : 4079
Yukarı

+