Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Özel Nakliyat Firmalarının Seferberlik Tatbikatları


1. Seferi Yükümlülük verilmiş firmalara Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca “Tatbikat Yükümlülük ve Tebliğ Belgesi” gönderilir.

2. Firmalar Tatbikatlarda tamamen, kısmen veya kadro tatbikatı (sadece firma temsilcisinin gelmesi) icra edecek şekilde görevlendirilir.

3. Tatbikattan önce, tatbikata yönelik bir sözleşme yapılır.

4. Tamamen veya kısmen araçları ile katılan firmalara günün rayiç değerlerine göre tespit edilmiş değerler üzerinden, kadro tatbikatı şeklinde icra edilenlere ise firma temsilcilerine yolluk ve yevmiyeleri üzerinden ödeme yapılır.


Okunma Sayısı : 1276
Yukarı

+