Düzenleme Tarihi : 04.09.2019

Özel Nakliyat Firmaları


SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE ÖZEL NAKLİYAT FİRMALARINDAN İSTİFADE ESASLARI


2941 sayılı kanuna ilişkin 90/500 sayılı seferberlik ve savaş hali tüzüğünün 61 nci maddesi esaslarına göre; TSK.lerinin Özel Nakliyat Firma ihtiyaçlarının karşılanmasında, kendi İmkânları ve seferde harekât kontrolüne / emrine girecek kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarının kapasite ve zaman açısından yetersiz kalması halinde veya özel durumlar nedeniyle firmalara harekat komutasında kalmak üzere görevler verilebilir.

 

FİRMALARIN BARIŞ ŞARTLARINDA GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?


1. TSK’nın ihtiyaçlarına elverişli olduğu, MSB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca koordineli olarak saptanan firmalar için tanzim edilen tahsis belgeleri Ulaştırma Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla söz konusu firmalara gönderilir.

2. Aynı tahsis belgeleri TSK’ca yetki verilen komutanlıklara da gönderilir.

3. Firma ile komutanlık bir araya gelerek yapılacak işin ayrıntılarını açıklayan bir sözleşme imzalar. Böylece firma seferî yükümlülük altına girer.

 

FİRMALARIN SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALLERİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?

1. Firmaların çağrılması için “Özel Nakliyat Firma Tahsis ve Yükümlülük Tebliğ Belgesi” tanzim edilerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla 7201 Sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ edilir.

2. Firma barış şartlarında yapılmış sözleşme esaslarına göre yükümlülüğünü yerine getirir.


Okunma Sayısı : 17
Yukarı

+