Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Özel İnşaat Firmaları


SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE ÖZEL İNŞAAT FİRMALARINDAN İSTİFADE ESASLARI

      2941 sayılı kanuna ilişkin 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün 61 nci maddesi esaslarına göre; TSK.lerinin Özel İnşaat Firma ihtiyaçlarının karşılanmasında, kendi imkânları ve seferde harekât kontrolüne / emrine girecek kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarının kapasite ve zaman açısından yetersiz kalması halinde veya Özel durumlar nedeniyle firmalara harekat komutasında kalmak Üzere görevler verilebilir.

FİRMALARIN BARIŞ ŞARTLARINDA GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?

1. TSK’nın ihtiyaçlarına elverişli olduğu, MSB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca koordineli olarak saptanan firmalar için tanzim edilen tahsis belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla söz konusu firmalara gönderilir.

2. Aynı tahsis belgeleri TSK’ca yetki verilen komutanlıklara da gönderilir. Firma ile komutanlık bir araya gelerek yapılacak işin ayrıntılarını açıklayan bir sözleşme imzalar. Böylece firma seferî yükümlülük altına girer.

FİRMALARIN SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALLERİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR ?

1. Firmaların çağrılması için “Özel İnşaat Firma Tahsis ve Yükümlülük Tebliğ Belgesi” tanzim edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla 7201 Sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ edilir.

2. Firma barış şartlarında yapılmış sözleşme esaslarına göre yükümlülüğünü yerine getirir.

FİRMALARA UYGULANACAK HUKUKİ YAPTIRIMLAR NELERDİR? HANGİ HALLERDE UĞRAYACAKLARI ZARARLAR TAZMİN OLUNUR ?

1. Ortaya çıkabilecek ihtilaflar karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülmesi esas alınır. Ancak taraflarca halledilemeyen sorunlar MSB’ye intikal ettirilir. Müteakip işlemler T.C. Mahkemeleri tarafından yürütülür.

2. İkinci kez çağrıldığı halde sözleşme imzalamaktan imtina eden veya seferberlik/tatbikatlarda çağrıldığı halde gelmeyen firmalara 2941 Sayılı Kanun esaslarına göre bulunulan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak suretiyle yasal işlem başlatılır.

3. Firmaların, iş ve hizmetin devamı süresince düşman, düşmanca davranışta bulunan unsurlar, düşmana müzahir unsurlar ve/veya doğal afetler nedeniyle uğrayacakları hasar ve zararlar devlet tarafından tazmin olunur.


Okunma Sayısı : 1141
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı