Düzenleme Tarihi : 04.09.2019

Kara Nakil Araçları


Kara Nakil Aracı seferberlik faaliyetleri, 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca dört suret tanzim edilen Sefer Görev Emirleri (SGE), Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı aldırılmak ve araç sahiplerine  tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine buradan da tebliğ makamlarına gönderilir.

 

Kara Nakil Araçlarına Sefer Görev Emri Ne Şekilde Verilir ?

1. Tebliğ makamlarınca SGE'nin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde araç sahiplerine Sefer Görev Emri tebliğ edilir.

2. İmzalanan (tebliğ edilen) SGE'nin bir nüshası trafik belgesiyle birlikte devamlı olarak araçta bulundurmak üzere araç sahibine verilir. Diğer üç sureti İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.

3. Böylece araç, SGE almış olur.


Okunma Sayısı : 46
Yukarı

+