Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Kara Nakil Araçları


Kara Nakil Aracı seferberlik faaliyetleri, 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca dört suret tanzim edilen Sefer Görev Emirleri (SGE), Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı aldırılmak ve araç sahiplerine  tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine buradan da Trafik Tescil Şube ve Bürolarına gönderilir.

 

Kara Nakil Araçlarına Sefer Görev Emri Ne Şekilde Verilir ?

1. Trafik şube veya büroları SGE'nin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde araç sahiplerine SGE'yi imzalatır  ve Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu ile Araç Trafik Belgesine “Sefer Görev Emri Verilmiştir” ibaresini   yazarlar.

2. İmzalanan (tebliğ edilen) SGE'nin bir nüshası trafik belgesiyle birlikte devamlı olarak araçta bulundurmak üzere araç sahibine verilir. Diğer üç sureti İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.

3. Böylece araç, SGE almış olur.


Okunma Sayısı : 1723
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı