Düzenleme Tarihi : 04.04.2018

İstiklal Madalyasının Önemi


    Vatanımızın müdafaası için atalarımızın vermiş oldukları o emsalsiz mücadeleyi gelecek kuşaklara hatırlatmak maksadıyla simgeleştirdikleri İstiklal Madalyası ile varlığımızın temeli olan Kurtuluş Savaşımız ölümsüz kılınmıştır.

 

   Büyük  asker, eşsiz  komutan  Mustafa   Kemal  ATATÜRK,   bu vatan savunmasında fedakarlık ve yararlılık gösterenlere takdir duygularını belirtmek ve yüceltmek amacıyla,   Saruhan   Milletvekili  Mustafa  Necati  Bey’i   İstiklal Madalyası  yasa  tasarısı hazırlaması   için  görevlendirmiştir.   TBMM’ de   yapılan   uzun   ve   yoğun   çalışmalardan sonra   madalyanın   bugünkü   şekli   belirlenmiştir.


Okunma Sayısı : 1972
Yukarı

+