Düzenleme Tarihi : 04.09.2019

Hava Nakil Araçları


Hava Nakil Aracı Seferberlik faaliyetleri, 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir. 
Millî Savunma Bakanlığınca tanzim edilen Sefer Görev Emirleri ( SGE ) Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı aldırılmak ve araç sahiplerine tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine , buradan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

Hava Nakil Araçlarına SGE Ne Şekilde Verilir?

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SGE'nin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde, SGE‘ni araç sahiplerinin ikametgah adreslerinde tebliğ eder.

2. Tebliğ edilen SGE’nin bir nüshası, aracın devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan SGE’nin kalan üç nüshası ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.

3. Böylece hava nakil aracı, SGE almış olur.


Okunma Sayısı : 16
Yukarı

+