Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Erteleme İşlemleri


AÇIKLAYICI BİLGİLER

1. Yedek Personel Erteleme İşlemleri; 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği mevzuatı doğrultusunda icra edilmektedir.

2. Ertelemenin amacı; seferberlik ve savaş hallerinde faaliyetlerinin aksaması durumunda, genel hayatı ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen millî harp gücünü olumsuz yönde etkileyecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının aksatılmadan devamını sağlamak amacıyla bu yerlerde çalışan, bir kısım yedek personelin silahaltına alınmasının geçici olarak geri bırakılmasıdır.

3. Erteleme işlemleri barıştan itibaren sefer görev emri almış yedek personel için yapılır.

4. Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ilk planda düşünülür.

5. Yaş sınırı içindeki yedek personel, barış dönemindeki yapılacak hazırlıklardan ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamaz.

6. Kurum ve kuruluşlar barış döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında erteli personelin yerine, öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yasal yaş sınırı dışına çıkan ve çağ içi SGE'siz personel temin etmekten sorumludur.

 

PERSONEL ERTELEME İŞLEMLERİ

1. Kurum veya kuruluşlar; seferberlik ve savaş halinde iki ay ertelenmesine ihtiyaç duyulan Sefer Görev Emirli yedek personelin Erteleme Teklif Formunu doldurup onaylayarak Sefer Görev Emrinin aslı ile birlikte bağlısı bulunduğu bakanlık veya kuruma gönderir.

2. Bakanlık veya kurum ise erteleme esaslarına uygun gördüklerini, yetkilendirilen sistem kullanıcıları vasıtasıyla, e-Devlet Kapısı üzerinden MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderir.

3. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığı; personel erteleme tekliflerinden uygun olanları onaylar ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili bakanlık veya kuruma gönderir.

Personel Erteleme İptal işlemleri de aynı şekilde yapılır.


Okunma Sayısı : 2590
Yukarı

+