Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Deniz Nakil Araçları


Deniz Nakil Aracı Seferberlik faaliyetleri, 90/500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca tanzim edilen Sefer Görev Emirleri (SGE), Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı aldırılmak ve araç sahiplerine tebliğ ettirilmek üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine buradan da Liman Başkanlıklarına gönderilir.

 

Deniz Nakil Araçlarına SGE Ne Şekilde Verilir?

1. Liman Başkanlıkları, SGE’nin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde, SGE'ni araç sahiplerine tebliğ ederler.

2. Tebliğ edilen SGE’nin bir sureti, aracın devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan SGE'nin kalan üç sureti ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir.

3. Böylece deniz nakil aracı, SGE almış olur.


Okunma Sayısı : 1325
Yukarı

+