Düzenleme Tarihi : 30.05.2018

Muvazzaflık Dönemi


Hizmet Süresi

 

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksekokul mezunlarının askerlik hizmet süreleri, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaş veya er olanların ise altı aydır.

 

Dört yıldan daha az süreli öğrenime sahip tüm yükümlüler 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi olarak askerlik hizmetini yerine getirirler ve askerlik hizmet süreleri on iki aydır.

 

 

İzinler

 

Erbaş ve erlerin izin süreleri muvazzaflık hizmetinin her ayı için iki gün olarak hesap edilir ve bu izin süresi muvazzaflık hizmetinden sayılır. İzin süreleri; 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi erbaş/erler için 24 gün, 1076 sayılı Kanuna tabi erbaş/erler için 12 gündür.Bir yıl içinde verilen izin süreleri toplamı 30 günü geçemez.

 

Muvazzaflık hizmetini yerine getirmek üzere kıt'a veya kurumlara katılmış olan erbaş ve erlere acemi eğitimini bitirmedikçe ve cezalılara ceza süresini tamamlamadıkça izin verilmez. Yılda otuz günden fazla izin ile acemi eğitimini tamamlamamış bulunan yükümlülerden fevkalade özürleri olduğu anlaşılanlara izin verebilmek hakkı asgari alay ve eşiti komutanlığına (Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşiti) aittir.

 

Acemi eğitimini tamamlayanlara kanuni izinlerinden sayılmak üzere, yol dahil on güne kadar izin verilebilir.

 

Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara, asgari tugay komutanlarının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi), Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ise asgari alay komutanı veya eşidinin onayı ile yukarıda belirtilen izinlere ek olarak 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5’ inci maddesinin birinci fıkrasına tabi erbaş ve erler için azami yedi gün, ikinci fıkrasına tabi erbaş ve erler için ise yukarıda yazılı izinlere ek olarak azami üç güne kadar ilave izin verilebilir.

Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları bir yıl hizmete karşılık otuz gün sıhhi izin verilir. Bu hizmetin bir yıldan az ya da çok olması durumunda verilecek izin süresi, otuz günlük izin süresi bitimine orantılı olarak belirleni ve verilir.

 

Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan ya da ikinci derece dâhil kan ve sıhri hısımlarından biri vefat eden, erbaş ve erlere, talepleri üzerine asgari tugay/alay ve eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) birlik komutanlığın onayı ile birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak 10 gün izin verilir. Bu izin süresi muvazzaflık hizmetinden sayılır.

 

Sağlık İşlemleri

 

Erbaş ve erlere verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam otuz güne kadar (dâhil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır.

 

Kısa dönem erbaş ve erlere verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam on beş güne kadar(dâhil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır.

 

Kendilerini askerliğe elverişsiz hâle getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme kararı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan rahatsızlıklar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeniyle mahkeme tarafından haklarında tedaviye karar verilen erbaş ve erlerin bu karar nedeniyle yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmaz.

 

Şehit/Gazi Yakınlarının Dağıtım Birlikleri

 

1.            3713 sayılı Kanun kapsamında yaralanan veya engelli hale gelerek 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanan kamu personelinin (güvenlik korucuları dahil) çocuklarının, sivillerin çocuklarının ve yükümlülerin çocuklarının, isteklerine bağlı olarak nüfusa kayıtlı oldukları, kendisinin veya ailesinin ikamet ettiği il sınırları içerisindeki birlik/kurum veya karargahlara yapılır.

2.            1111 sayılı Kanun'un 10'ncu maddesi 9'ncu bendi 2'nci paragrafı kapsamında muafiyet hakkı olduğu halde bu haktan faydalanmak istemeyerek askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen yükümlüler ile 1111 sayılı Kanun'un 10'ncu maddesi 9'ncu bendi 2'nci paragrafı kapsamında muafiyet hakkı uygulanamayan kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dahil) kardeşlerinin ise isteklerine bağlı olarak nüfusa kayıtlı oldukları, kendisinin veya ailesinin ikamet ettiği il sınırları içerisindeki birlik, kurum ve karargahlara yapılır.

3.            Tercih edilen yerde dağıtım yapılacak birlik/kurum veya karargah bulunmaması halinde tercih edilen yere en yakın birlik/kurum veya karargahlara yapılır.


Okunma Sayısı : 5365
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı