Düzenleme Tarihi : 27.03.2018

Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları


 

Mal ve Hizmet Seferberliği tatbikatları Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler emrine veya harekât kontrolüne girecek veya bakanlıklarca seferberlik ve savaş haliyle ilgili görev verilen kurum ve kuruluşlarca önceden hazırlanan müşterek planların, protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılmaktadır.

Mal ve Hizmet Seferberlik Tatbikatlarının Hedefleri :

1. Birliklerin plan görevleri içinde ihtiyaç duyacakları mal ve hizmetlerin tespit edilmesi ve en uygun temin edilme şeklinin meydana çıkarılması,

2. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarının işbirliği içinde çalıştırılması,

3. Mal ve hizmet seferberliği konusunda askeri ve sivil makamlar ile kurum ve kuruluşların yapması gereken faaliyetlerin denenmesi ve noksanlıkların giderilmesidir.


Okunma Sayısı : 951
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı